- Frati Illustri -

Fra Clemente da Noto    
Fra Giovanni Maria da Noto    
Fra Francesco da Scicli